EKODROM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Innowacyjna technologia wbijania grodzic, profili, rur i pali”. W ramach projektu spółka wprowadzi nową usługę wbijania ścianek szczelnych, grodzic, profili, rur i pali. co pozwoli rozwinąć prowadzoną działalność na rynki zagraniczne.

Koszt kwalifikowalny  1 400 000,00 PLN

Dofinansowanie: 698 600, 00PLN

EKODROM SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Zakup usługi doradczej w celu zbudowania i zwiększenia przewagi konkurencyjnej EKODROM SP. Z O.O.”. W ramach projektu Spółka zwiększy przewagę rynkową oraz wzmocnieni pozycji konkurencyjną. Wnioskodawca dzięki inwestycji będzie dysponował wiedzą, niezbędną do kształtowania świadomego rozwoju firmy.

Koszt kwalifikowalny  395 000,00 PLN

Dofinansowanie: 197 105, 00PLN